Zielone rozwiązanie
to nie wyzwanie!

Jury

Jakub Tyczkowski

Prezes zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. od 2014 r. Związany ze spółką od 2001 r., najpierw jako dyrektor ds. odzysku, od 2005 r. pełnił funkcję członka zarządu. Na początku kariery zawodowej uczestniczył w rozpoczęciu działalności grupy Tractebel w Polsce w sektorze gospodarki odpadami – odpowiadał m.in. za nowe projekty. Był zaangażowany w uruchomienie projektów związanych z recyklingiem w kilku miastach. Od 1996 r. był dyrektorem handlowym w pierwszej firmie w Polsce przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni. Absolwent MBA.

Sylwia Krzyżycka

Dyrektor działu ochrony środowiska w Jeronimo Martins Polska od 2015 r., związana z firmą od 2000 r. Przez 15 lat w dziale jakości odpowiadała m.in. za rozwój i kontrolę produktów marki własnej, kwalifikacje dostawców, bezpieczeństwo zdrowotne produktów na wszystkich etapach dystrybucji, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, wycofanie wyrobu z rynku. W 2007 r. do zarządzanego obszaru dołączyła ochrona środowiska. Magister chemii ze specjalnością chemia środowiska, absolwentka MBA. Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC).

Sławomir Brzózek

Prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia, organizacji pozarządowej specjalizującej się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Działa w ruchu pozarządowym od 1988 r., a z Fundacją Nasza Ziemia związany jest od 1996 roku. Koordynator akcji „Sprzątanie świata – Polska” i współtwórca wielu programów, np. Zielona Stopa Filantropa, Kluby Naszej Ziemi, programów grantowych i partnerskich. Edukator, ekspert w zakresie rozwijania relacji organizacji pozarządowych z biznesem i samorządami oraz tworzenia i realizacji programów odpowiedzialności społecznej. Zajmuje go także marketing zaangażowany społecznie.

Dr Monika Madej

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2011 r., z uczelnią związana od 1995 r. Nauczyciel akademicki, menadżer szkolnictwa wyższego. Naukowo zajmuje się problematyką zagospodarowania odpadów i rekultywacji zanieczyszczonych gleb. Absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Politechniki Radomskiej. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania szkolnictwem wyższym” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.