Zielone rozwiązanie
to nie wyzwanie!

Polityka prywatności strony internetowej

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej http://ekopraktyki.biedronka.pl/ (dalej jako „Strona Internetowa”).

Ochrona prywatności uczestników naszych konkursów jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było dla Państwa wygodne i bezpieczne


Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam Państwo podają rejestrując się do udziału w konkursie „EKOpraktyki" (dalej jako "Konkurs") na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: http://staticekopraktyki.biedronka.pl/regulamin_konkursu_ekopraktyki.pdf (dalej „Regulamin”) lub przesyłają za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej i zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.


Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”), przygotowany przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”):

W Rozdziale I:

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu, którzy przystąpili do Konkursu i wypełnili formularz rejestracyjny na Stronie Konkursowej lub osób, które skorzystały z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

 3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

 4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?


W Rozdziale II:

wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych na naszej StronieInternetowej.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Co to są pliki cookies?

 2. Do czego Strona Internetowa używa plików cookies?

 3. Jakich plików cookies używa Strona Internetowa?

 4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?

 5. Logi systemowe


W Rozdziale III:

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Inne strony internetowe.

 2. Zmiany Polityki Prywatności

Rozdział I. DANE OSOBOWE

Warunkiem udziału w Konkursie przeprowadzanym przez Administratora na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie jest podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu uczestnika Konkursu, tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia udział w Konkursie.

W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłoby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.

Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się skontaktować poprzez  adres e-mail: daneosobowe@rekopol.pl; telefonicznie na numer telefonu: 22 550 09 90 bądź pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych: ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych, a także w celach marketingowych prowadzonych w związku z prowadzonym Konkursem, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w Konkursie, tj. przesłanie Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania lub przesłania informacji, o które Państwo wystąpią.

Dane osobowe Uczestnika będą lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  a. AM Art-Media Agencja PR” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-410), przy ul. Solec 22, w celu przygotowania Strony Konkursowej, mechanizmu Formularza Rejestracyjnego i Formularza Zgłoszeniowego oraz obsługi Konkursu;

  b. dostawcom usług zaopatrującym Administratora Danych Osobowych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające realizację Konkursu oraz zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych);

  c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń.

Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres niezbędny do realizacji określonych w pkt. 3 celów.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania - zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (dane kontaktowe wskazane w pkt 2 powyżej).

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika Strony Internetowej w czasie korzystania przez niego z Strony Internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć w celach statystycznych jej właściciela.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Strony Internetowej (dzięki nim Strona Internetowa „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Strony Internetowej, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

Wykorzystywane przez Stronę Internetową pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

__gfp_64b - plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie przez odwiedzającego witrynę

__utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin w danej witrynie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika;

__utmb - plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty;

__utmc - plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin;

__utmt - plik cookie służy do optymalizacji czasu żądania.

__utmz - plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek;

_dc_gtm_UA-55400207-1 - plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.

_dc_gtm_UA-55400207-4 - plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.

_ga - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.

_gat – plik cooke używany w celu optymalizacji ilości żądań do serwera statystycznego.

_gid - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.

_gid - plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.

ci_session - używany do utrzymywania stanu użytkownika podczas sesji przeglądarki w celu zapewnienia spójności działania użytkownika (sesja przeglądarki).

_gat - plik cookie używany do monitorowania wskaźnika zapytań w ramach zbieranych danych statystycznych.

crf_cookie_name – plik cookie używany do obsługi sesji zalogowanego użytkownika serwisu.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Strony Internetowej nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych na Stronie Internetowej plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Stronę Internetową dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Niezależnie od plików cookies, Strona Internetowa przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;

 • adres IP;

 • datę i czas dostępu;

 • przesłaną ilości danych;

 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Internetową, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, a także w celach statystycznych, Informacje te mogą być łączone z danymi osobowymi użytkowników Strony Internetowej.

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

Na Stronie Internetowej znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. prezentując programy realizowane przez podmioty trzecie. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie na naszej Stronie Internetowej. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Strony Internetowej, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji: wiadomość sms/wiadomość umieszczona na Stronie Internetowej